CABARET EQUESTRE Aix-en-Provence


LE CIAM fait son CIRQUE

Dit Internationaal Centrum voor Kunst in Beweging is een open leefruimte die tot doel heeft de banden tussen cultuur en maatschappij opnieuw aan te halen. Magie gebeurde toen Philppe Delcroix medeoprichter van de Fratellini Academy en Alex elkaar voor het eerst ontmoetten in 2016, ze begonnen meteen te dromen over Magie – Paarden en Spiegels. Om de kracht van de prachtige paarden en de roodfluwelen sfeer van oude theaters te combineren, ontkomt men niet aan de weelderige beeldspraak van de acrobaten uit de blauwe periode van Picasso, aan de reminiscenties van Toulouse-Lautrec met de prachtige ruiters die op het beest liggen of knielen, gewichtloos staan, of zelfs regisseren met de roede en de stem van de dieren vrij van alle belemmeringen. .

Je krijgt er nooit genoeg van…